All Publications 2018 / Microbiology Molecularbiology

Aufsätze in Zeitschriften (2018) / MiMo
Title Author Source

Jacob, S. / Dötsch, A. / Knoll, S. / Köhler, H.-R. / Rogall, E. / Stoll, D. / Tisler, S. / Huhn, C. / Schwartz, T. /  Zwiener, C. / Triebskorn, R. (2018)

Environmental Sciences Europe201830:48, https://doi.org/10.1186/s12302-018-0179-4

Jäger, T. / Hembach, N. / Elpers, C. / Wieland, A. / Alexander, J. / Hiller, C. / Krauter, G. / Schwartz, T. (2018)

Front. Microbiol., 30 October 2018, 9, doi:org/10.3389/fmicb.2018.02599

Brown, P.C. /  Borowska, E. / Schwartz, T. / Horn, H. (2018)

Science of the Total Environment 649, 2019, 1171–1178

Korsch, M. / Marten, S.M. / Walther, W. /  Vital, M. / Pieper, D.H. / Dötsch, A. (2018)

Clin Implant Dent Relat Res, 2018, doi: 10.1111/cid.12650

Hembach, N. / Alexander, J. /  Wieland, A. / Hiller, C. /  Schwartz, T. (2018)

WJWWAU, Vom Wasser, 116, 2, 2018, 65-68, ISSN 0083-6915

Rocha, J. / Cacace, D. / Kampouris, I. / Guilloteauc, H. / Jäger, T. / Marano, R.B.M. / Karaolia, P. / Manaia, C.M. / Merlin, C. / Fatta-Kassinos, D. / Cytryne, E. / Berendonk, T.U. / Schwartz, T. (2018)

Journal of Environmental Chemical Engineering, online 14 February 2018, In Press

Richter, C. / Schneider, S. / Rapp, E. B. / Schmidt, S. / Schüßler, M. / Jakoby, R. / Bruchmann, J. / Bischer, M. / Schwartz, T. (2018)

Frequenz 2018, 72, 3-4, 123-134

Exner, M. / Schmithausen, R. / Schreiber, C. / Bierbaum, G. / Parcina, M. / Engelhart, S. / Kistemann, T. / Sib, E. / Walger, P. / Schwartz, T. (2018)

HygMed 2018, 43, 5, D46-D54

Karaolia, P. / Michael-Kordatou, I. / Hapeshi, E. / Drosou, C. / Bertakis, Y. / Christofilos, D. / Armatas, G. S. / Sygellou, L. / Schwartz, T. / Xekoukoulotakis, N. P. / Fatta-Kassinos, D. (2018) 

Applied Catalysis B: Environmental, 224, 2018, 810-824 

Jäger, T. / Alexander, J. / Kirchen, S. / Dötsch, A. / Wieland, A. / Hiller, C. / Schwartz, T. (2018) 

Environmental Pollution, 2018, 232, 571-579, doi.org/10.1016/j.envpol.2017.09.089