Institute of Functional Interfaces
Staff (COOG)
Name Titel E-Mail
Dipl.-Phys. georg albertDuv6∂kit edu
Dr. salma begumDmi9∂kit edu
M.Sc. abhinav chandreshKtz8∂kit edu
M.Sc. donghui chenCrv3∂partner kit edu
M.Sc. shuang chenOue2∂kit edu
Dr. hartmut gliemannYyw0∂kit edu
Dr. ritesh haldarFxo6∂kit edu
Dr. tawheed hashemXrk9∂kit edu
M.Sc. zeinab hassanSzw4∂kit edu
Priv.-Doz. Dr. lars heinkeKzg8∂kit edu
Hr. stefan heisslerBlk6∂kit edu
M.Sc. bahram hosseinimonjeziAso7∂kit edu
M.Sc. Yixuan jiaIec4∂kit edu
M.Sc. yunzhe jiangMpk4∂partner kit edu
Dr. alexander knebelOft3∂kit edu
M.Sc. li chunSqn4∂partner kit edu
M.Sc. ying li3Vlt0∂kit edu
M.Sc. xiaojing liu2Fdx5∂kit edu
M.Sc. Yi luoOvw7∂student kit edu
M.Sc. sarah moulaiNma8∂kit edu
Dr. alexei nefedovJvb9∂kit edu
Prof. Dr. salih okurWox0∂kit edu
M.Sc. liuyang panFjf4∂kit edu
M.Sc. peng qinFgm5∂partner kit edu
Dr. jciara santos3@kit eduTcl5∂kit edu
M.Sc. beren senWee3∂kit edu
Dr. manuel tsotsalasNxz9∂kit edu
M.Sc. junjun wangNal0∂kit edu
Dr. yuemin wangZyv7∂kit edu
Dr. peter weidlerIis4∂kit edu
Dr. alexander welleTkd3∂kit edu
Dr. xiaojuan yuKek5∂kit edu
M.Sc. qiang zhangBzp2∂kit edu
M.Sc. zejun zhangMpe9∂partner kit edu