Publications 2009/Chemistry of oxydic and organic Interfaces

Articles in magazines (2009)/COOI
Title Author Source

Fu, J. / Ji, J. / Shen, L. / Küller, A. / Rosenhahn, A. / Shen, J. / Grunze, M. (2009)

Langmuir 25 (2009), 672

Shekhah, O. / Wang, H. / Zacher, D. / Fischer, R. / Wöll, C. (2009)

Angew. Chem., 121 (2009), 5138-5142

Shekhah, O. / Wang, H. / Zacher, D. / Fischer, R. / Wöll, C. (2009)

 

Angew. Chem. 121 (2009), 5138-5142

Rahe, P. / Nimmrich, M. / Nefedov, A. / Naboka, M. / Wöll, C. / Kühnle, A. (2009)

J. Phys. Chem. C 113 (2009), 17471-17478

Saldan, I. / Burtovyy, R. /  Becker, H.W. / Ader, V. / Wöll, C. (2009)

Int. Journ. Of Hydrogen Energy 33 (2009), 7177-7184

Zacher, D. / Shekhah, O. / Wöll, Ch. / Fischer, R. (2009)

Chem. Soc. Rev. 38 (2009), 1418-1429

D. Käfer, C. Wöll, G.Witte, G. (2009)

Appl Phys A 95 (2009), 273–284

Rosenhahn, A. / Finlay, J. / Pettitt, M. / Ward, A. / Wirges, W. / Gerhard, R. / Callow, M. / Grunze, M. / Callow, J. (2009)

Biointerphases 4 (2009), 1, 7

Fischer, H. / Weidler, P.G. / Grobety, B. /  Luster, J. / Gehring, A.U. (2009)

Clays Clay Min. 57 (2009), (2), 139-149

Adjdir, M / Ali-Dahmane, T. / Friedrich, F. / Eckardt, D. / Weidler, P.G. (2009)

Applied Clay Science (2009)

Adjdir, M /  Ali-Dahmane, T. / Friedrich, F. / Scherer, T. / Weidler, P.G. (2009)

Applied Clay Science, 46 (2009), 2, 185-189

Saldan, I. / Frenzel, J. / Shekhah, O. / Chelmowski, R. / Birkner, A. / Wöll, Ch. (2009)

J. Alloys and Compounds 470 (2009), 1-2, 568-573

Schwartz, T. / Jungfer, Ch. / Heißler, St. / Friedrich, F. / Faubel, W. / Obst, U. (2009)

Chemosphere 77 (2009), 249-257

Fischer, R. / Wöll, C. (2009)

Angew. Chem. 121 (2009), 2–6

Gutt, C. / Stadler, L. / Streit-Nierobisch, S. / Mancuso, A. / Schropp, A. / Gulden, J. / Reime, B. / Feldhaus, R. / Weckert, E. / Vartaniants, I. / Pfau, B. / Günther, C. / Könnecke, R. / Eisebitt, S. / Hellwig, O. / Barth, R. / Staier, F. / Grunze, M. / Rosenhahn, A. / Stickler, D. / Stillrich, H. / Frömter, R. / Oepen, H. / Martins, M. / Nisius, T. / Wilhein, T. / Brenger, A. / Faatz, B. / Guerassimova, N. / Honkavaara, K. / Treusch, R. / Saldin, E. / Schreiber, S. / Schneidmiller, E. / Yurkov, M. / Grübel, G. (2009)

 Phys. Rev. B 79 (2009)

Cao, X. / Pettitt, M. / Henry, S. / Wagner, W. / Ho, A. / Clare, A. / Callow, J. / Callow, M. / Grunze, M. / Rosenhahn, A. (2009)

Biomacromolecules 10 (2009), 907

Gao, Y. K. / Träger, F. / Shekhah, O. / Idriss, H. / Wöll, C. (2009)

Journ. Of Colloid and Interface Science 338 (2009), 16-21

Chelmowski, R. / Käfer, D. /  Köster, S. / Klasen, T. / Winkler, T. / Terfort, A. / Metzler-Nolte, N. / Wöll, C. (2009)

Langmuir 25 (2009), 11480-11485

Schilp, S. / Rosenhahn, A. / Grunze, M. / Pettitt, M. / Callow, M. / Bowen, J. / Callow, J. (2009)

Langmuir 25 (2009), 17, 10077

Gotter, B. / Faubel, W. / Neubert, R.H.H. (2009)

European J. Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2009)

Siemeling, U. / Bruhn, C. / Bretthauer, F. /  Borg, M. / Traeger, F. / Vogel, F. /  Azzam, W. /  Badin, M. / Strunskus, T. / Wöll, C. (2009)

Dalton Transactions 40 (2009), 8593-8604

Kind, M. / Wöll, Ch. (2009)

Prog. Surf. Sci. (2009)

Turchanin, A. /  Käfer, D. /  El-Desawy, M. / Wöll, Ch. / Witte, G. /Gölzhäuser, A. (2009)

Langmuir (2009), online av.

Yapar, S. / Torres-Sánchez, R.M. /  Emroel, M. / Weidler, P.G. / Emmerich, K. (2009)

Clay Min. 44 (2009), 267-278

Bachir, C. / Lan, Y. / Mereacre, V. / Powell, A.K. / Koch, C.B. / Weidler, P.G. (2009)

Clays Clay Min., 57 (2009), 4, 433-443

Fischer, R. / Wöll, C. (2009)

 

Angew. Chem. Int. Ed. (2008), 48, 6205-6208

Wöll, C. (2009)

Angew. Chem. Int. Ed. 48 (2009), 8406-8408

Liu, J. /  Stratmann, L. / Krakert, S. / M. Kind, M. / Olbrich, F. / Terfort, A. / Wöll, Ch. (2009)

J. El. Spec. and Rel. Phen. 172 (2009), 120–127

Gehring, A.U. / Fischer, H. / Louvel, M. / Kunze, K. / Weidler, P.G. (2009)

 Geopys. J. Int. 179 (2009), 3, 1361-1371

Shekhah, O. / Wang, H. / Zacher, D. / Fischer, R./ Wöll, Ch. (2009)

Angew. Chem. Int. Ed. (2009), 48, 5038-5041

Kunat, M. / Traeger, F. / Silber, D. / Qiu1, H. /  Wang, Y. / van Veen, A. C. / Wöll, Ch. / Kowalski, P. M. / Meyer, B. / Hättig, C. / Marx, D. (2009)

J. Chem. Phys. (2009), 130, 144703

Azzam, E.M.S. / Bashir, A. / Shekhah, O. / Alawady, A.R.E. / Birkner, A. / Grunwald, C. / Wöll, C. (2009)

Thin Solid Films 518 (2009), 387–391

Gotter, B. / Faubel, W. / Neubert, R.H.H. (2009)

 European J. Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2008)

Rosenhahn, A. / Staier, F. / Nisius, T. / Schäfer, D. / Barth, R. / Christophis, C. / Stadler, L. / Streit-Nierobisch, S. / Gutt, C. / Mancuso, A. / Schropp, A. / Gulden, J. / Reime, B. / Feldhaus, J. / Weckert, E. /  Pfau, B. / Günther, C. / Könnecke, R. / Eisebitt, S. / Martins, M. / Faatz, B. / Guerassimova, N. / Honkavaara, K. / Treusch, R. / Saldin, E. / Schreiber, S. / Schneidmiller, E. / Yurkov, M. / Vartaniants, I. / Grübel, G. / Grunze, M. / Wilhein, T. (2009)

Optics Express 17 (2009), 10, 8220

Nedosekin, D.A. / Faubel, W. / Proskurnin, M.A. / Pyell, U. (2009)

Talanta 78 (2009), 682-690

Shekah, O. / Wang, H. / Paradinas, M. / Ocal, C. / Schüpbach, B. / Terfort, A. / Zacher, D. / Fischer, R.A. / Wöll, Ch. (2009)

Nature Materials 8 (2009), 6, 481-484

Friedrich, F. / Weidler, P.G. (2009)

Vibrational Spectroscopy (2009)

Mancuso, A. / Schropp, A. / Reime, B. / Stadler, L. / Singer, A. / Gulden, J. / Streit-Nierobisch, S. / Gutt, C. / Grübel, G. / Feldhaus, J. / Staier, F. / Barth, R. / Grunze, M. / Rosenhahn, A. / Nisius, T. / Wilhein, T. / Stickler, D. / Stillrich, H. / Frömter, R. / Oepen, H. / Martins, M. / Pfau, B. / Günther, C. / Könnecke, R. / Eisebitt, S. / Faatz, B. / Guerassimova, N. / Honkavaara, K. / Kocharyan, V. / Treusch, R. / Saldin, E. / Schreiber, S. / Schneidmiller, E. / Yurkov, M. / Weckert, E. / Vartanyants, I. (2009)

Phys. Rev. Lett. 102 (2009)

Wang, Y. / Wöll, Ch. (2009)

Surf. Sci. (2009), 603, 1589-1599

Steudel, A. / Weidler, P. / Schuhmann, R. / Emmerich, K. (2009)

Clays and Clay Minerals, 57 (2009), 4, 405-412

Heydt, M. / Divos, P. / Grunze, M. / Rosenhahn, A. (2009)

European Physics Journal E 30 (2009), 141

Steudel, A. / Batenburg, L.F. / Fischer, H. / Weidler, P.G. / Emmerich, K. (2009)

Appl. Clay Sci.,  44 (1-2), 105-115

 

Steudel, A. / Batenburg, L.F. / Fischer, H. / Weidler, P.G. / Emmerich, K. (2009)

Appl. Clay Sci., 44 (1-2), 95-104

Kaufhold, S. / Kaufhold, A. / Jahn, R. / Brito, S. /  Dohrmann, R. / Hoffmann, R. / Gliemann, H. / Weidler, P.G. / Frechen, M. (2009)

Clays Clay Min.,  57 (2009), 1, 72-81

Wang, Y. / Glenz, A. / Muhler, M. / Wöll, C. (2009)

Review of Scientific Instruments 80 (2009), 113108

Proceedings (2009)/COOI
Title Author Source
Faubel, W. / Heißler, S. / Gotter, B. / Neubert, R.H.H. (2009)

17thSymp Thermophys Properties, Boulder,USA,  21.-26. Juni, 2009, 1-8